Szybki Kontakt:

Kamil Miezancew
inz. architekt krajobrazu

Email: k.miezancew@ilex.pl
Tel. Kom.: +48 501 948 019

Ogród na Białołęce
ogród o powierzchni 600 m²

  • wykonano projekt założenia ogrodowego
  • wykonano projekt rozwiązań technicznych cieków wodnych
  • wykarczowano stare drzewa i krzewy
  • całościowe uprzątnięcie terenu
  • całościowe uprzątnięcie terenu
  • całościowa niwelacja i modelowanie terenu
  • montaż systemu nawadniającego
  • wykonano 25 m² alejek z kostki granitowej
  • wykonano 280 m² obsadzeń roślinnych
  • założono 240 m² trawnika darniowego